Hội doanh nhân trẻ Thái Bình

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH THÁI BÌNH

HỘI DOANH NHÂN TRẺ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 06 Phố Hoàng Diệu, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.
Điện thoại:
 08.99.270.777
Email: vanphong@ybatb.com

Chúng tôi gặp mặt hàng tuần vào thứ … từ 7h00 đến 8h30 sáng.

Ban thường vụ

ĐC Dương Xuân Thịnh, Chủ tịch

Điện thoại: 0908.409.868
Email: xuanthinhtvxd@gmail.com

ĐC Nguyễn Như Kiên, P. Chủ tịch
Điện thoại:  0972.478.888
Email: kienlatexco@gmail.com

ĐC Đinh Thị hoàn, P. Chủ tịch
Điện thoại: 0915.602.266
Email: dinhhoan2312@gmail.com

Xin trân trọng thông báo số tài khoản của Hội doanh nhân trẻ Thái bình tới các Anh/Chị Hội viên.

Tài khoản:
Hội doanh nhân trẻ Thái Bình – STK: 0211000532008 – Ngân hàng Vietcombank Thái Bình

Các khoản hội phí, tài trợ, đóng góp cho các hoạt động của hội từ nay về sau sẽ chuyển vào tài khoản này. (Khi có thay đổi sẽ có thông báo.)

Close Menu